งานวันรำลึก การก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบรอบ 32 ปี     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8 มี.ค. 63