พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562     หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     22 ก.พ. 63