การแข่งขันกีฬาภายใน โพธิ์ล้อมตาลเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562     สนามกีฬามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     26 ธ.ค. 62