การประชุมวิชาการ ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ     ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ     18 พ.ย. 62