กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และต้อนรับเพื่อนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     30 ก.ย. 62