กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและเต้นออกกำลังกาย 2562     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     17 ก.ย. 62