พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562     หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     15 ส.ค. 62