ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562     หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     21 ก.ค. 62