การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นจ้าวแห่งความเร็ว ครั้งที่ 2     หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     12 ก.ค. 62