พิธีลงนามความร่วมมือ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโตเกียวมอเตอร์     ห้องประชุมประภากร 1 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     9 เม.ย. 62