การแข่งขันกีฬาภายใน โพธิ์ล้อมตาลเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561     สนามกีฬามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     9 ก.พ. 62