อธิการบดีฯ นำบุคลากรลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ     โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย     8 ก.พ. 62