ม.ภาคฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)     ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ม.ขอนแก่น     22 ม.ค. 62