คอนเสิร์ตการกุศล สสอท Love Songs of All Seasons     ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต     15 ม.ค. 62