พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ม.ภาคฯ และว.เทคโนโลยีภาคฯ-ขอนแก่น     ห้องประชุมประภากร 2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     27 ธ.ค. 61