กิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก จ.ขอนแก่น     เมืองขอนแก่น     9 ธ.ค. 61