พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น ในงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2561     ศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น     3 ธ.ค. 61