บริจาคเพื่อสร้างศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น     ห้องประชุมประภากร 2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     16 พ.ย. 61