ม.ภาคฯ รับมอบตะเกียงฟ้าดิน เนื่องในงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่น ประจำปี 2561     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     30 พ.ย. 61