งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561     หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     18 พ.ย. 61