อธิการบดีฯ ร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 23 และร่วมพิธีปิดการฝึกและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร     มณฑลทหารบกที่ 23 และศูนย์ฝึกย่อย รร.อุบลรัตน์พิทยาคม     27 ก.ย. 61