อธิการบดีฯ นำบุคลากรลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ     โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย     6 ก.ย. 61