อธิการบดีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 ส.ค. 2561     หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     12 ส.ค. 61