อธิการบดีฯ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจในเรื่องการลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง     ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ อาคารโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์     5 ก.ค. 61