พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561     หอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     30 ส.ค. 61