การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นจ้าวความเร็ว 2018     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     21 ก.ค. 61