อธิการบดีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และรับมอบโลห์ งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3     ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)     24 พ.ค. 61