กิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน วัดบ่อแก้วสามัคคี     วัดบ่อแก้วสามัคคี ต.บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น     21 เม.ย. 61