ภาพกิจกรรม ครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8 มี.ค. 61