พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     15 ก.พ. 61