กิจกรรม วันชาติไทย รวมใจพลังมวลชนคนขอนแก่น 2560     ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น     5 ธ.ค. 60