ภาพกิจกรรม เปิดงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวฯ ประจำปี 2560     ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น     29 พ.ย. 60