นิทรรศการพระเมรุมาศและงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ     ท้องสนามหลวง     13 พ.ย. 60