กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีกับชุมชน คณะบริหารธุรกิจ      วัดกิโลเมตรสิบหก ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น     30 ต.ค. 59