ทอดกฐินสามัคคี ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ว.เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     วัดกลาง อ.เมืองขอนแก่น     8 ต.ค. 60