กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     28 ก.ย. 60