รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่      ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      9 ธ.ค 58