บันทึกเทป ถวายพระพร และกล่าวคำอาเศียรวาท     สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น (ช่อง 11)     20 พ.ย 58