พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560     หอประชุมประภากร คอนเวนชันฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     31 ส.ค. 60