ประชุมสัญจร แนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จ.ขอนแก่น     ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     25 ก.ค. 60