ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560     ณ ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8 ส.ค. 60