ภาพงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 NEUNIC2017     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     21 ก.ค. 60