โครงการส่งเสริมคุณธรรม นักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่นที่ 3     วัดป่าธรรมอุทยาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น     1-2 ก.ค. 60