ประชุมเตรียมความพร้อม งานประชุมวิชาการ NEUNIC 2017     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     19 เม.ย. 60