โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 6     ห้องประชุม 221 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8 เม.ย. 60