วันรำลึกก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 ปี     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8 มี.ค. 60