กิจกรรมกีฬาภายใน โพธิ์ล้อมตาลเกมส์ ครั้งที่ 27     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     6 มี.ค. 60