พิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2559     ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น     17 ก.พ 60