งานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2559     ศาลหลักเมือง ขอนแก่น     3 ธ.ค 59