แม็คโครและนักศึกษา ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น 2     ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     23 พ.ย 59